Det sker:

OPDATERET 26. MARTS

 

Efter statsministerens pressemøde mandag d. 23. marts aflyses alle arrangementer i Rytterskolen og kirkerne til og med 2. påskedag.

Præsterne kan kontaktes telefonisk og på mail alle ugens dage. Præsterne stiller sig til rådighed for samtaler for hvem, der måtte have behov, ligesom der er mulighed for at modtage nadver efter aftale med en af præsterne.


Kirkekontoret er lukket for personlige henvendelser, men kan kontaktes pr. mail: ganloese.sogn@km.dk eller på telefon 48 18 45 00 tirsdag til fredag.


Hold jer opdateret her på hjemmesiden og på vores Facebookside "Slagslunde og Ganløse. Det sker i kirken" med oplysninger om gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

------

 

 


-- AFLYST --

PIZZAGUDSTJENESTE
TIRSDAG 31. MARTS KL. 17 I GANLØSE KIRKE OG RYTTERSKOLEN


Pizzagudstjenester er gudstjenester i børnehøjde efterfulgt af fælles pizzaspisning i Rytterskolen.
Kom til årets første pizzagudstjeneste, hvor vi skal åbne fire påskeæg sammen og se, hvilke fortællinger, de gemmer på.
Kom og rør, lyt, leg, spørg og syng sammen med os. Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.
Tilmelding bedes dog sendt til kirkekontoret på ganloese.sogn@km.dk senest d. 28. marts hvis man ønsker at spise med.
 


SIKKER MAIL TIL KIRKEKONTORET

I Slagslunde-Ganløse Pastorat passer vi på dine personoplysninger. Derfor indfører vi nu sikker formular; en ny måde at sende e-post helt sikkert. Hvis du vil kontakte kirkekontoret med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge nedenstående link. Med denne metode bruger du dit Nem-ID til at logge ind og sende en mail, og du får svar i din e-Boks.

Løsningen skal bruges til at sende sikre mails til kirkekontoret med. På sigt vil det også være muligt at kontakte kirkens præster med denne metode. Du kan stadig bruge vores almindelige mailadresser til andre henvendelser.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7413

 

 

 

ORD TIL SØNDAGEN - MARIÆ BEBUDELSESDAG

Marias besøg hos Elisabeth. Fresko af Giotto di Bordone (d.1337) i Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi, 
Assissi, Italien. Wikimedia Commons.

 

Vi er i fasten, hvor vi skal se frem mod påsken og tænke over vores liv. I disse dage sidder vi adskilte fra hinanden. Det gør vi godt nok for at passe på hinanden, men det ændrer ikke på, at vi stadig sidder adskilte fra hinanden.  Vi er af gode grunde i tvivl og forvirrede og måske endda bange for fremtiden, for vi ved ikke, hvad de næste uger vil bringe. Og selv om nogle af os måske har bedre tid, end vi plejer at have, så kan mylderet af tanker og bekymringen for familie og venner, arbejde og forretning godt gøre det endnu sværere at finde tid og kræfter til at tænke over vores liv.

 

Midt i fasten har vi så Mariæ bebudelsesdag, en festdag. Forhistorien til dagens Evangelium er, at englen har besøgt Maria og fortalt hende, at hun skal føde Guds søn. Maria bliver forfærdet, men tager opgaven på sig. Hun rejser derefter fra Nazaret i Galilæa op til Judæas bjergland for at besøge sin tante, Elisabeth, der også er blevet gravid, selv om hun er højt oppe i årene. Og det er hos Elisabeth, at Maria synger den lovsang, som er søndagens Evangelium: ”Min sjæl ophøjer Herren”.

 

Hvad skal vi tage med os fra dette Evangelium?

 

Set fra enhver fornuftig betragtning er Maria ikke i nogen nem situation. Hun har fået vendt op og ned på sin tilværelse. Hun er ikke gift, men bærer på et barn, som det nu som dengang er ubegribeligt svært at forklare hvor kommer fra. Der er ikke noget at sige til, hvis hun er i tvivl, forvirret eller slet og ret bare bange for fremtiden. Måske er Marias besøg hos Elisabeth i virkeligheden en flugt væk fra Nazaret, hvor der pludselig ikke længere har været særlig rart at være? Eller bare svært at sidde alene med alle de tanker, som hun ikke havde nogen at dele med?

 

Men Marias reaktion er hverken at bryde sammen eller bare at beklage sig. I et sprog, der minder om sproget i salmerne i Det Gamle Testamente, lovsynger hun Gud. Hun giver på den måde udtryk for sin tillid til, at Gud nok skal holde hånden over hende og føre hende igennem det, som venter.

 

Måske kan vi forsøge at tage den tro og den tillid til os. Også selv om vi ud fra enhver fornuftig betragtning kan være bekymrede og bange. Måske kan vi som Maria holde fast i troen og tilliden uden tvivl. Måske er vi nødt til at gøre det i trods og med sammenbidte tænder. Men med troen og tilliden er der et håb om en vej ud på den anden side. Uden troen og tilliden er den vej meget sværere at skimte.

 

O, kunne jeg alskens tungemål
og Skriftens dyb udfinde,
og var så min tunge gjort af stål
og englerøst derinde,
da skulle på knæ jeg kaste mig
og påkalde dig
vel hundrede tusind sinde.

Den Danske Salmebog nr. 72, vers 5.

Søndagens prædikentekst

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe; sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.”

Lukasevangeliet 1,46-55

Maleri af Fra Angelico

 

Her er et link til Bibelselskabets hjemmeside, hvor du kan finde hele kirkeårets prædikentekster.

Nyheder

Kirkerne er fortsat lukkede
Som følge af regeringens beslutning om fortsat lukning af offentlige institutioner og forbud mod at forsamles mere end 10 personer, er kirkerne fortsat lukkede. Alle gudstjenester og arrangementer i kirkerne og Rytterskolen er derfor aflyst frem til og med 2. påskedag, mandag den 13. april 2020.

Vores sogne på nettet
Fordi kirkerne er lukkede, vil vi i den kommende tid lægge flere nyheder på kirkernes hjemmeside. Vi opfordrer derfor til at du bruger hjemmesiden og holder dig orienteret her og på vores Facebook-side "Slagslunde og Ganløse. Det sker i kirken"

Kirkelige handlinger
Begravelser og bisættelser må fortsat finde sted fra begge kirker, men med meget begrænset deltagerantal. Dåb og vielse kan også ske, men ikke med mere end 10 personer til stede, hvor kirkens personale skal tælles med blandt de 10 personer. Ring og tal med en af præsterne, om hvad der kan lade sig gøre, og hvordan vi bedst kan hjælpe jer hermed.
Alle konfirmationer er blevet udsat til august; familierne har fået direkte besked herom.

Vi er her stadig
Kirkekontoret er lukket for personlige henvendelser, men kan kontaktes på telefon og pr. mail tirsdag til fredag. Du kan kontakte præsterne på telefon og pr. mail alle ugens dage, både om begravelser og dåb mv. og hvis du bare har behov for en samtale.

Sognepræst Peter Otken: 30 33 06 02 / otk@km.dk
Sognepræst Charlotte Dyremose: 40 22 20 77 / chdy@km.dk

 

Dåb i coronatider

Ønsker du at få dit barn døbt? Kontakt præsterne direkte. Læs gerne mere om hvad vi gør i disse coronatider i forhold til dåb under fanen Dåb.

 

Vielse i coronatider

Ønsker I at blive viet eller velsignet? Det er selvfølgelig stadig muligt, dog under andre vilkår end normalt. Kontakt præsterne, og læs mere under fanen Vielser.

Konfirmationer udsat

Alle konfirmationer i Slagslunde og Ganløse er udsat til august. Find mere information under fanen Konfirmation 2020.

Sjælesorg

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu

Kirkekalender

31
MAR

AFLYST Pizzagudstjeneste i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Tirsdag d. 31. marts 2020, kl. 17:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

12
APR

AFLYST Matiné med Poul Høxbro i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, Kl. 10:00 til kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

12
APR

Påskedag i Slagslunde Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, kl. 10:30

13
APR

AFLYST 2. påskedag i Ganløse Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Mandag d. 13. april 2020, kl. 10:30

19
APR

Højmesse i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Søndag d. 19. april 2020, kl. 10:30

21
APR

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 21. april 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

25
APR

Dåbsgudstjeneste i Slagslunde Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Lørdag d. 25. april 2020, kl. 10:00

26
APR

Højmesse i Slagslunde Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Søndag d. 26. april 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

03
MAJ

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 3. maj 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

04
MAJ

Markering af befrielsesdagen i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Mandag d. 4. maj 2020, Kl. 19:30 til kl. 20:45
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

08
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Ganløse Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

08
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Ganløse Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

08
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Slagslunde Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

08
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Fredag d. 8. maj 2020, Kl. 12:30 til kl. 13:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

09
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 9. maj 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

09
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 9. maj 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

10
MAJ

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 10. maj 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

12
MAJ

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg 2020

Dato: 
Tirsdag d. 12. maj 2020 (hele dagen)
Rytterskolen stort lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

17
MAJ

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 17. maj 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

19
MAJ

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 19. maj 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

21
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Slagslunde Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Torsdag d. 21. maj 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

21
MAJ

UDSAT TIL AUGUST Konfirmation i Slagslunde Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Torsdag d. 21. maj 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

24
MAJ

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 24. maj 2020, kl. 10:30

31
MAJ

Pinsedag i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 31. maj 2020, kl. 10:30

01
JUN

2. Pinsedag i Svineforyngelsen, Slagslunde skov

Dato: 
Mandag d. 1. juni 2020 (hele dagen)

07
JUN

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 7. juni 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

09
JUN

Pizzagudstjeneste i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

14
JUN

Højmesse med dåb i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Søndag d. 14. juni 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

16
JUN

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 16. juni 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

21
JUN

Højmesse med dåb i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 21. juni 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

28
JUN

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 28. juni 2020, kl. 10:30

05
JUL

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 5. juli 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

12
JUL

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 12. juli 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

19
JUL

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 19. juli 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

26
JUL

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 26. juli 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

02
AUG

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 2. august 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

09
AUG

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 9. august 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

16
AUG

Højmesse i Slagsunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

18
AUG

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

22
AUG

Konfirmation i Ganløse Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Lørdag d. 22. august 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

22
AUG

Konfirmation i Ganløse Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Lørdag d. 22. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

22
AUG

Konfirmation i Slagslunde Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 22. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

22
AUG

Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 22. august 2020, Kl. 12:30 til kl. 13:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

23
AUG

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

29
AUG

Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

29
AUG

Konfirmation i Ganløse Kirke ved Charlotte Dyremose

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

29
AUG

Konfirmation i Slagslunde Kirke ved Peter Otken

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 12:30 til kl. 13:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

30
AUG

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

06
SEP

Høstgudstjeneste i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 6. september 2020, kl. 10:30

13
SEP

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

20
SEP

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 20. september 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

22
SEP

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 22. september 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

27
SEP

Højmesse med dåb i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

29
SEP

Foredrag med Helle Skaarup i Rytterskolen

Dato: 
Tirsdag d. 29. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Rytterskolen stort lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

04
OKT

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

08
OKT

Mellem løgn og overlevelse - foredrag med Birgithe Kosovic i Rytterskolen

Dato: 
Torsdag d. 8. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Rytterskolen stort lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

11
OKT

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

18
OKT

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

20
OKT

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

25
OKT

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

01
NOV

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 10:30

01
NOV

Allehelgen mindegustjeneste i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 16:30

08
NOV

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 8. november 2020, kl. 10:30

15
NOV

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 15. november 2020, kl. 10:30

17
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Tirsdag d. 17. november 2020, kl. 19:00
Rytterskolen skolestuen - lille lokale, Østergade 1, 3660 Stenløse, Danmark

22
NOV

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 22. november 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

29
NOV

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 10:30

06
DEC

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

13
DEC

Højmesse i Slagslunde Kirke

Dato: 
Søndag d. 13. december 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

20
DEC

Højmesse i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 20. december 2020, kl. 10:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

25
DEC

Juledag i Ganløse Kirke

Dato: 
Fredag d. 25. december 2020, kl. 10:30

26
DEC

2. Juledag i Slagslunde Kirke

Dato: 
Lørdag d. 26. december 2020, kl. 10:30
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

27
DEC

Julesøndag i Ganløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 27. december 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30
Ganløse Kirke, Østergade 2, 3660 Stenløse, Danmark

01
JAN

Nytårsgudstjeneste i Slagslunde Kirke

Dato: 
Fredag d. 1. januar 2021, kl. 16:00
Slagslunde Kirke, Slagslunde Bygade 1, 3660 Stenløse, Danmark

Den Danske Salmebog

Her kommer du til Den Danske Salmebog

Ophavsret: