Det sker:

OPDATERET 26. MARTS

 

Efter statsministerens pressemøde mandag d. 23. marts aflyses alle arrangementer i Rytterskolen og kirkerne til og med 2. påskedag.

Præsterne kan kontaktes telefonisk og på mail alle ugens dage. Præsterne stiller sig til rådighed for samtaler for hvem, der måtte have behov, ligesom der er mulighed for at modtage nadver efter aftale med en af præsterne.


Kirkekontoret er lukket for personlige henvendelser, men kan kontaktes pr. mail: ganloese.sogn@km.dk eller på telefon 48 18 45 00 tirsdag til fredag.


Hold jer opdateret her på hjemmesiden og på vores Facebookside "Slagslunde og Ganløse. Det sker i kirken" med oplysninger om gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

------

 

 


-- AFLYST --

PIZZAGUDSTJENESTE
TIRSDAG 31. MARTS KL. 17 I GANLØSE KIRKE OG RYTTERSKOLEN


Pizzagudstjenester er gudstjenester i børnehøjde efterfulgt af fælles pizzaspisning i Rytterskolen.
Kom til årets første pizzagudstjeneste, hvor vi skal åbne fire påskeæg sammen og se, hvilke fortællinger, de gemmer på.
Kom og rør, lyt, leg, spørg og syng sammen med os. Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.
Tilmelding bedes dog sendt til kirkekontoret på ganloese.sogn@km.dk senest d. 28. marts hvis man ønsker at spise med.
 


SIKKER MAIL TIL KIRKEKONTORET

I Slagslunde-Ganløse Pastorat passer vi på dine personoplysninger. Derfor indfører vi nu sikker formular; en ny måde at sende e-post helt sikkert. Hvis du vil kontakte kirkekontoret med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge nedenstående link. Med denne metode bruger du dit Nem-ID til at logge ind og sende en mail, og du får svar i din e-Boks.

Løsningen skal bruges til at sende sikre mails til kirkekontoret med. På sigt vil det også være muligt at kontakte kirkens præster med denne metode. Du kan stadig bruge vores almindelige mailadresser til andre henvendelser.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7413

 

 

 

Resultat af menighedsrådsvalg

Ved den ekstraordinære valgforsamling i Ganløse sogn den 6. oktober blev følgende medlemmer valgt til menighedsrådet:

Lone Ebbesen Smed, Malene Kirkegaard og Niels Lindhardt Johansen. Anne Hjælmsø Madsen og Helle Irene Arrøe blev valgt som stedfortrædere.

Menighedsrådet består derudover af:

Anne Marie Nejsum Madsen, Finn Højgaard Mortensen, Karen Margrethe Harders, Michael Flinker Reder og Vibeke Schrøder Norrild og stedfortræderne Rasmus Peder Vestergaard Christiansen og Lars Rosenborg Sørensen, som alle blev valgt ved valgforsamlingen den 15. september.

 

Velkommen til det nye menighedsråd!

 


Der blev ikke indleveret kandidatlister inden den angivne tidsfrist. Der kan dermed ikke udløses afstemningsvalg.

 

Matiné uden publikum

Nyheder

Opdateret 3. september

Alle skal føle sig trygge, når de går i kirke.  Derfor er antallet af deltagere til gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i regi af kirken bestemt af både et afstandskrav og et kvadratmeterkrav.

Der er pladsanvisning til alle højmesser, da det kun er bestemte kirkebænke der må benyttes - så kan vi nemlig i synge i tryg afstand fra hinanden.

Det antal personer, som kan deltage i en gudstjeneste eller en kirkelig handling vil altid bero på hvor mange der kan dele bænk, fordi de deler husstand.  I Ganløse er der i alt plads til 14 husstande (herunder 2 i våbenhuset) og 17 husstande i Slagslunde (herunder 1 i våbenhuset).  Det reelle max. antal personer som kan deltage vil altid bero på en konkret vurdering.

Dåb vil foregå uden for højmessen i den kommende tid.

Er man gangbesværet el. lign. kan man reservere plads til gudstjeneste hos kordegn Ellen Kristiansen på tlf. 48 18 45 00. Her bedes man meddele hvor mange personer, man kommer fra samme husstand.

Vi har desuden indført disse tiltag:

  • Der stilles håndsprit og engangshandsker frem i kirkerne, let tilgængelig for alle. Alle skal spritte hænder ved ankomst til kirken.

  • Det vil ikke være muligt at bruge salmebøger, i stedet vil der ligge salmeark på de pladser, som må benyttes.

  • Alle hynder i kirkebænkene er ofte fjernet af hensyn til hygiejnen, men du er velkommen til at tage et tæppe eller en hynde med til at sidde på.

  • Kirken tømmes forfra under postludiet. Det er ikke tilladt at stå i kirken eller våbenhuset efter gudstjenesten er slut. Al samtale skal foregå med afstand ude på kirkegården.

  • Nadver afvikles under hensyntagen til gældende regler og restriktioner.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål eller er usikker på om det vil være sikkert for dig at komme i kirke.

Sognepræst Charlotte Dyremose: 40 22 20 77

Kirkekalender