Dåb

Dåb finder sted i forbindelse med højmessen om søndagen kl. 10.30. Af pladsmæssige hensyn er der højst to dåb en given søndag.

Den sidste lørdag i måneden (undtagen i maj, juni, juli og december) tilbyder vi lørdagsdåb kl. 10.00. Er der mere end tre dåb kl. 10.00, holder vi en ekstra dåbsgudstjeneste kl. 11.30. Lørdagsdåb går på skift mellem kirkerne.

Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, er du altid velkommen til at kontakte vores kordegn tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 14.00 på telefon 4818 4500.

Ca. 14 dage før dåben kontaktes præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. Samtidig sendes navne og adresser på faddere til kordegnen. Der skal være 2-5 faddere som alle skal være døbte og over konfirmationsalder.

Både ved dåb lørdag og søndag gælder det, at der kan inviteres 30-35 gæster pr. familie, da vores kirker kun har plads til 105 gæster.

Følgende datoer er der mulighed for lørdagsdåb i 2019:

Ganløse Kirke:

Lørdag 23. februar

Lørdag 27. april

Lørdag 28. september

Lørdag 30. november

 

Slagslunde Kirke:

Lørdag 26. januar

Lørdag 30. marts

Lørdag 31. august

Lørdag 26. oktober