Slagslunde-Ganløse Sognes menighedsråd

Vi afholder ca. 10 menighedsrådsmøder om året. De afholdes på Rytterskolen i Ganløse.

Møderne er offentlige, så du er altid velkommen til at komme og høre, hvad der sker i din kirke.
Ca. fem dage før et menighedsrådsmøde, kan du finde dagsordenen i drop down-menuen.

Mødedatoer i 2020
Alle møder begynder kl. 19.00. 

tirsdag 21. januar
tirsdag 18. februar
tirsdag 17. marts - møde aflyst p.g.a coronasituationen
tirsdag 21. april
tirsdag 19. maj
tirsdag 16. juni
tirsdag 18. august
tirsdag 22. september
tirsdag 20. oktober
tirsdag 17. november

 

     

Ophavsret: