Onsdag d. 3. april 2019, Kl. 19:00 til kl. 21:00

TRO OG VIDENSKAB – ER DE I MODSTRID MED HINANDEN? - en spændende aften med oplæg og paneldebat.

Tro og videnskab betragtes ofte som modstridende positioner, der gensidigt udelukker hinanden. Den opfattelse stiller os i en position, hvor vi er nødt til at vælge enten-eller.

Heldigvis findes der også mere nuancerede bud på forholdet mellem tro og videnskab.

Vi ønsker at skabe et rum for en samtale om de positioner, der befinder sig mellem de to yderpunkter, og vi har derfor inviteret Hans Fynbo, lektor i moderne kernefysik (AU) og Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi (KU) til at fortælle om deres verdenssyn.

Hans Fynbo mener, at religion handler om, hvordan vi som mennesker kan forstå og fortolke os selv, hinanden, og vores plads i universet. Men videnskaben lærer os, at mennesker ikke har nogen ophøjet plads blandt det levende. Religion kan danne rammen om nogle berigende fællesskaber, men kan også være kilde til splittelse. Han håber på et fremtidigt inkluderende fællesskab, som ikke er baseret på religiøse dogmer – måske et naivt håb?

Niels Henrik Gregersen opfatter både tro og videnskab som måder at udforske tilværelsen på, der supplerer hinanden. Begge baserer sig på forundring og nysgerrighed, men benytter forskellige tilgange. I troen forsøger vi at afklare tilværelsens ufremkommeligheder, mens videnskaben søger at afklare strukturer i tilværelsen, som vi ikke kan komme udenom, for tilværelsen har en større spændvidde, end vi kan kontrollere med viden. Men vi er ikke tvunget til at tro på Gud. Så hvorfor gøre vi det så alligevel?

RYTTERSKOLEN I GANLØSE ONSDAG 3. APRIL KL. 19 - 21.