Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kristendom for alle - Kirkens historie i Danmark v. Christian Gottlieb

Kristendom for alle - Kirkens historie i Danmark v. Christian Gottlieb
16
SEP
Dato
Lørdag d. 16. september 2023, Kl. 10:00 til kl. 12:00
Sted
Rytterskolen, Østergade 1, 3660 Stenløse

Kristendom for alle

Selvfølgelig er kristendom for alle. Det var, hvad Jesus selv ville med sit budskab. Derfor findes kristendom også i mange forskellige former, spredt over hele jorden gennem de seneste 2000 år, så den nu er verdens største religion. 

Men hvad går kristendommen så ud på? Hvad er forskellene på dens mange forskellige former? Hvordan er Bibelen blevet til og hvilken rolle spiller den? Hvordan er kirken blevet udbredt i verden, og hvilken rolle spiller den i samfundet, historisk og i dag? Hvad indeholder en gudstjeneste, hvordan leves kristent liv?

Disse og andre spørgsmål vil vi prøve at besvare med dette kursus om kristendom for alle. Over otte gange vil tre af Frederikssunds provstis præster præsentere dele af kristendommens univers med en introduktion til Bibelen, en introduktion til kirkens historie i Danmark og en introduktion til den kristne tro. 

Kurset er et tilbud til alle, der gerne vil vide mere om kristendommen. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Undervisningen følges af en let frokost.

Kursets indhold

Bibelen, v. Mikkel Peter Stub
Fordelt over to kursusgange, vil Biblen i dens to store inddelinger, hhv. Det gamle testamente og Det nye testamente, blive undersøgt og gennemgået i uddrag. Hensigten med kurset er at kursisten får en bred forståelse for Biblen, dens mange stemmer og dens spændende historie.
26. august 2023 kl. 10-12
3. februar 2024 kl. 10-12
Oppe Sundby Sognehus
Roskildevej 187
3600 Frederikssund

Kirkens historie i Danmark, v. Christian Gottlieb
Over fire gange gennemgås kristendommens historie i Danmark siden 7-800-tallet: Middelalderen, Reformationen, enevældens statskirke, vækkelserne, det 20. århundrede. 
16. september 2023 kl. 10-12
7. oktober 2023 kl. 10-12
24. februar 2024 kl. 10-12
16. marts 2024 kl. 10-12
Rytterskolen
Østergade 1, Ganløse
3660 Stenløse

Den kristne tro, v. Eskil S Dickmeiss
Over to gange ses på den kristne praksis. Første gang vil gudstjenesten og dens historie blive gennemgået for alle i fællesskab for at overveje, hvor folkekirkens gudstjenester er på vej hen. Anden gang vil vi se nærmere på, hvad bøn og spiritualitet er for noget. Hvad nytter det egentlig at bede til Gud?
28. oktober 2023 kl. 10-12
6. april 2024 kl. 10-12
Stenløse Sognegård
Engholmvej 6
360 Stenløse

Tilmelding

Tilmelding til hele kurset sker til sognepræst Christian Gottlieb, cvg@km.dk

Tilmelding til enkelte gange kan også finde sted, dog senest 5 dage før. 

Evt. afbud meddeles til den præst, der står for den pågældende kursusformiddag. 

Det er gratis at deltage i kurset, men tilmelding er bindende af hensyn til forplejning. 

Ophavsret: